Persil Regular

Persil ColdZyme s njemačkom tehnologijom pruža savršenu čistoću

Posljednja inovacija Persil ColdZyme formule s njemačkom tehnologijom uz novu kombinaciju enzima sada omogućuje uklanjanje mrlja već pri 20°, za što je običnim deterdžentima potrebna visoka temperatura pranja.

  • Pectate / Liaza: Posebno jak na mrljama od voća i džema
  • Glukozidaza: Posebno jak na mrljama od hrane
  • Proteaza: Posebno jak na mrljama od proteina
  • Amilaza: Posebno jak na mrljama od ugljikohidrata
  • Lipaza: Posebno jak na masnim mrljama
  • Celulaza: Posebno jak protiv oštećenih celuloznih vlakana