Persil Persil-Premium

Šareno rublje

Kako postupati sa šarenim rubljem

Pažljivo razvrstajte rublje na svijetle ili tamne boje. Napunite perilicu za rublje maksimalnom količinom rublja. Odaberite ciklus pranja na nižim temperaturama i odgovarajući deterdžent za pranje šarenog rublja kako biste zadržali blistavost šarenog rublja.

Imajte na umu: pridržavajte se uputa za njegu koje se nalaze na rublju.

Savjet: čak i nakon nekoliko pranja, boje iz tkanina i dalje se otpuštaju u vodu tijekom pranja. Kako biste spriječili prijenos boje, upotrebljavajte maramice za upijanje boja.

Preporučeni proizvodi