Persil Persil-Premium

Sažetak simbola za njegu rublja

Kliknite simbole za pranje

Kliknite simbole za glačanje i sušenje

Kliknite simbole za kemijsko čišćenje

Kliknite simbole za izbjeljivanje