Skip to Content

Uvjeti korištenja

Uvod

Ovu internetsku stranicu za vas uređuje Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Njemačka. Informacije o tvrtki Henkel AG & Co. KGaA (dalje u tekstu „Henkel“), tvrtkama povezanima s Henkelom i trećima dostupne na internetskoj stranici prikupljene su s dužnom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti cjelovitost i ispravnost informacija. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Ova internetska stranica sadrži izjave o budućnosti koje se temelje na uvjerenjima Henkelove uprave. Upotrebom riječi poput „očekivati”, „namjeravati”, „vjerovati”, „procijeniti”, „očekivati”, „planirati” i „predviđati” na ovoj stranici nastoji se ukazati na to da se radi o izjavama o budućnosti. Takve izjave odražavaju Henkelove poglede u vezi s budućim događanjima na datum kada su dane te su podložne rizicima i nesigurnostima. Brojni čimbenici mogu utjecati na to da se stvarni rezultati znatno razlikuju od onih koji su ovdje predviđeni. Oni, među ostalim, uključuju promjene u općim gospodarskim uvjetima i uvjetima poslovanja, promjene valutnog tečaja i kamatnih stopa, troškove tvrtke, rizike svojstvene parnicama i međunarodnom poslovanju, uvođenje konkurentnih proizvoda, loše prihvaćanje novih proizvoda ili usluga, promjene u integraciji akvizicija i udruživanja u poslovne strategije, te okolišna, regulatorna pitanja i pitanja intelektualnog vlasništva. Bez obzira na bilo kakve zakonske obveze ispravljanja izjava o budućnosti, Henkel ne namjerava kontinuirano ažurirati neke ili sve svoje izjave o budućnosti.

Pristupom na stranicu bez ograničenja i pogovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja internetske stranice koje možete ispisati ili pregledavati u pdf. formatu.

OVA INTERNETSKA STRANICA I SADRŽANE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENI NI ODOBRENI ZA KORIŠTENJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI OD STRANE GRAĐANA ILI STANOVNIKA SAD-A. ONI TREBAJU PRONAĆI LOKALNU INTERNETSKU STRANICU ILI STRANICE PODRUŽNICE HENKELA U SAD-U.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

1. Autorsko pravo
Naše su internetske stranice zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke Henkel AG & Co. KGaA, dalje u tekstu „Henkel“. I sadržaj i struktura internetske stranice zaštićene su autorskim pravom. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika (isključujući Henkelove fotografije za tisak) potrebna je prethodna pisana suglasnost Henkela. Ilustracije su zaštićene člankom 72. njemačkog Zakona o autorskom pravu (UrhG). Prava distribucije i umnažanja ima Henkel. Prava također važe u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

Henkelove fotografije za tisak mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Henkelove fotografije za tisak koje se umnažaju i/ili elektronički mijenjaju u uredničke svrhe moraju nositi sljedeću oznaku autorskog prava „© [godina] Henkel AG & Co. KGaA. Sva prava pridržana“. Ponovni ispis je besplatan, ali zahtijevamo presliku za svoju evidenciju.

© 2013. Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Sva prava pridržana.

2. Zaštitni znakovi

Henkelov ovalni logotip i svi nazivi proizvoda i/ili dizajn proizvoda na ovim stranicama registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Henkel AG & Co. KGaA, njezinih podružnica, predstavništva, davatelja licence ili partnera u zajedničkom pothvatu. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili zakona o nelojalnoj konkurenciji.

3. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih

a. Ove internetske stranice sadrže poveznice (tj. „hiperveze“) na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat Henkelu. Henkel samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.

b. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza na Henkelovim stranicama i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.

c. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

d. U slučaju narudžbe ili druge pravne izjave vezane za neki posao sklapa se ugovor isključivo između korisnika i vlasnika dotične internetske stranice ili strane koja nudi ili tamo predstavljene osobe, ali ni pod kojim uvjetima između Henkela i korisnika. Molimo pročitajte opće uvjete poslovanja dotičnog dobavljača na internetskoj stranici kojoj pristupate putem hiperveze.

4. Opće odricanje od odgovornosti

Odgovornost Henkela za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice – neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom. Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obveza za Henkel nastane obvezna odgovornost, ukupni iznos potraživanja na ime odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na Henkelovu odgovornost o odgovornosti za proizvode ili prema danim jamstvima u skladu s primjenjivim  Zakonima. Navedena ograničenja odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesne ozljede ili opasnosti po zdravlje osobe.

Henkel nastoji držati svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučamo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.

Henkel ne jamči da usluge ponuđene na njegovim internetskim stranicama ne sadrže greške te ne jamči dostupnost tih usluga.

5. Prognoze i izjave o namjeri

Prognoze na ovoj internetskoj stranici dane su prema našim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel ostvario mogu se uvelike razlikovati od ovih prognoza jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Henkel nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

6. Henkelovi proizvodi

Proizvodi prikazani na ovoj internetskoj stranci primjeri su proizvoda dostupnih od Henkelovih tvrtki širom svijeta. Henkel ne jamči da je neki prikazani proizvod dostupan i u vašoj zemlji. Za popis svih Henkelovih proizvoda dostupnih u vašoj zemlji posjetite početnu stranicu Henkela u svojoj zemlji; izravan pristup omogućen je na početnoj stranici pod rubrikom „Henkel International“.
Razno

Ovi Opći uvjeti korištenja regulirani su i tumače se u skladu sa zakonima Savezne Republike Njemačke s isključenjem UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe te se primjena te Konvencije na ove Opće uvjete korištenja ovime izričito izuzima. U mjeri u kojoj to dopušta mjerodavno pravo, nadležnost za sve sporove vezane uz ovu internetsku stranicu ima Düsseldorf, Njemačka. Ako je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja nevažeća ili postane nevažeća, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.