Skip to Content

Sažetak simbola za njegu rublja

Etiketa sa simbolima za njegu rublja

alt
Odjeća koja se ne smije prati, već se mora kemijski čistiti.
alt

Ručno pranje rublja do 40°C

alt

Perite na normalnom programu na temperaturi do 30 ºC.

alt

Perite na normalnom programu na temperaturi do 40 ºC.

alt

Perite na normalnom programu na temperaturi do 50 ºC.

alt

Perite na normalnom programu na temperaturi do 60 ºC.

alt

Perite na normalnom programu na temperaturi do 70 ºC.

alt

Perite na normalnom programu na temperaturi do 95 ºC.

alt

Perite na programu za sintetiku, npr. za osjetljivo rublje ili za lagano održavanje, na temperaturi do 30 ºC.

alt

Perite na programu za sintetiku, npr. za osjetljivo rublje ili za lagano održavanje, na temperaturi do 40 ºC.

alt

Perite na programu za sintetiku, npr. za osjetljivo rublje ili za lagano održavanje, na temperaturi do 50 ºC.

alt

Perite na programu za sintetiku, npr. za osjetljivo rublje ili za lagano održavanje, na temperaturi do 60 ºC.

alt

Perite na programu za osjetljivo rublje na temperaturi do 30 ºC.

alt

Perite na programu za osjetljivo rublje na temperaturi do 40 ºC.

alt

Ne glačati.

alt

Ne glačati vrućim glačalom, samo do 110 ºC i po mogućnosti bez pare.

alt

Glačati umjereno vrućim glačalom do 150 ºC.

alt

Glačati vrućim glačalom do 200 ºC.

alt

Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi.

alt

Sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi.

alt

Sušiti cijeđenjem na ravnoj površinu u sjeni.

alt

Sušiti na užetu.

alt

Sušiti na užetu u sjeni.

alt

Sušiti cijeđenjem na užetu u sjeni.

alt

Sušiti postavljeno na ravnu površinu.

alt

Sušiti postavljeno na ravnu površinu u sjeni.

alt

Sušiti cijeđenjem na ravnoj površini.

alt

Ne čistiti u kemijskoj čistionici.

alt

Samo kemijsko čišćenje.

alt

Odjeća se može čistiti perkloroetilenom, ugljikovodikom, otapalima R113 i R11.

alt

Odjeća se može čistiti otapalom R113 i ugljikovodičnim otapalima.

alt

Odjeća se mora tretirati tehnikama mokrog čišćenja.

alt

Odjeća se može čistiti perkloroetilenom, ugljikovodikom te otapalima R113 i R11 uz ograničenja temperature i vlažnosti.

alt

Odjeća se može čistiti otapalom R113 i ugljikovodičnim otapalima uz ograničenja temperature i vlažnosti.

alt

Odjeća se mora tretirati tehnikama mokrog čišćenja.

alt

Odjeća se ne smije tretirati izbjeljivačem i smije se prati samo deterdžentom za šareno rublje i blagim deterdžentom.

alt

Odjeća se može tretirati izbjeljivačem na bazi klora i kisika (na primjer, univerzalnim deterdžentom).

alt

Odjeća se može tretirati izbjeljivačem na bazi kisika (na primjer, univerzalnim deterdžentom).

*Važna napomena: Navedeni simboli za njegu su registrirani zaštićeni znakovi u vlasništvu Ginitexa. Bilo kakva uporaba ovih simbola zahtjeva prethodno odobrenje Ginitexa.

Više informacija na: http://www.ginetex.net